3e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:50- 8:35 u_j.niem DSD #WS3 103 DSD-lektor #L31 101      
2 8:40- 9:25 u_j.niem DSD #WS3 103 DSD-lektor #L31 101 wf-1/2 #d2 sg2   u_j.niem DSD #WS3 103
3 9:35-10:20 historia PH 107 j.polski PS 202 wf-1/2 #d2 sg2
wf-2/2 #c1 SG1
historia PH 107 j.polski PS 202
4 10:35-11:20 historia PH 107 j.polski PS 202 matematyka JJ 117 historia PH 107 j.niemiecki-n1 #EF1 103
j.niemiecki-n2 #EF2 203
j.hiszpański-h1 #EF3 19
j.hiszpański-h2 #EF4 114
5 11:30-12:15 historia PH 107 matematyka JJ 106 matematyka JJ 204 przyroda MR 117 historia PH 107
6 12:35-13:20 j.polski PS 202 j.angielski-1/4 #1EF 202
j.angielski-2/4 #2EF 201
j.angielski-3/4 #3EF 106
j.angielski-4/4 #4EF 114
j.polski PS 202 matematyka JJ 117 j.polski PS 202
7 13:30-14:15 j.polski PS 202 j.niemiecki-n1 #EF1 103
j.niemiecki-n2 #EF2 203
j.hiszpański-h1 #EF3 114
j.hiszpański-h2 #EF4 115
historia PH 107 godz.wych MR 117 religia-1/2 #rce 203
8 14:25-15:10 j.angielski-1/4 #1EF 102
j.angielski-2/4 #2EF 201
j.angielski-3/4 #3EF 206
j.angielski-4/4 #4EF 103
wf-1/2 #d2 sg2
wf-2/2 #c1 bo
j.angielski-1/4 #1EF 106
j.angielski-2/4 #2EF 201
j.angielski-3/4 #3EF 101
j.angielski-4/4 #4EF 105
j.polski PS 202 religia-1/2 #rce 203
9 15:15-16:00 przyroda MR 117 wf-2/2 #c1 SG1      
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum